Δ Καμμένος στη Μόρια: Για να αναστηλώσουμε τον Σταυρό, μας ζητήθηκε πολεοδομική άδεια ενώ ΟΧΙ για τις ΜΚΟ!

0
13
Για να αναστηλώσουμε τον Σταυρό μας ζητήθηκε πολεοδομική άδεια.
Για να χτίσουν σε ξένο οικόπεδο οι ΜΚΟ δεν ζητούν καμία άδεια.