ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΘΗΝΑΣ

0
21

Η διατήρηση πλήθους αρχαϊκών μνημείων στην πόλη των Αθηνών, δυόμιση περίπου χιλιετίες από την ανέγερσή τους παρά το μεγάλο αριθμό των καταστροφών, που συντελέστηκαν στην πόλη κατά το πέρασμα των αιώνων, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα συγκλονιστικό γεγονός, Παρότι συχνά και ηθελημένα αποκρύπτεται, το μεγαλύτερο μερίδιο του επιτεύγματος αυτού πρέπει δικαίως να αποδοθεί στους βυζαντινούς κατοίκους της […]

Source link