Ομάδα Ε.Έγινε μυστική συνάντηση των μελών της ομάδας Ε ?

0
4149

Σύμφωνα με πληροφορίες που ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να επιβεβαιώσουμε   έγινε πρόσφατα  συνάντηση των μελών της ομάδας Ε .

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι εξελίξεις στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, τα Ελληνοτουρκικά καθώς και οι εξελίξεις στην πολιτική και οικονομική σκηνή της Ελλάδος το τελευταίο διάστημα μετά την αλλαγή της κυβέρνησης, καθώς επίσης  και ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την ομάδα για την ενδυνάμωση του παγκοσμίου Ελληνισμού.